vngDe Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een probleem: er zitten te weinig raadsleden, griffiers en vrouwen in het bestuur en de commissies. Vinden de leden. Die overigens unaniem gestemd hebben vóór het niet-representatieve bestuur, bij gebrek aan tegenkandidaten. Zo erg vonden ze het kennelijk toch niet!? De voorzitter van de VNG, topvrouw Annemarie Jorritsma, en opper-selecteur Peter Noordanus, hebben beterschap beloofd. Ze gaan om de tafel met de verenigingen van de raadsleden en de griffiers. Voor het tekort aan vrouwen is geen vereniging om mee te polderen. Er moet actief gescout worden.

Ik hoop van harte dat Jorritsma, als bijna afscheidnemend voorzitter van deze grote en machtige vereniging, als afscheidscadeau een concreet plan achterlaat om tot de scouting vorm te geven. En niet alleen de scouting, maar ook de daarop volgende mentoring en opleiding. Want ook hier geldt dat de kaboutertjes dit niet regelen. Ook hier geldt wat mij betreft: er zijn zat topvrouwen. Nu nog naar de top!

Lees het artikel in Binnenlands Bestuur