Opleiding Topvrouwen naar de Top

In 2015 start de opleiding Topvrouwen naar de Top bij de KNAP-Academie

Informatie
Inschrijven

In 1919 kregen vrouwen na het passief ook het actief kiesrecht. De helft van de bevolking mocht eindelijk meedoen aan de politieke besluitvorming. Nu, bijna een eeuw later, blijkt dat het aantal vrouwen in het openbaar bestuur stagneert. Kieslijsten bestaan zelden voor de helft uit vrouwen. Op burgemeestersposten solliciteren aanzienlijk meer mannen dan vrouwen. In kabinetten zitten meer mensen met pakken dan met hakken. Bovendien haken vrouwen eerder af: veel vrouwen in gemeenteraden stoppen bijvoorbeeld al na één periode. Die helft van de bevolking die mag meedoen, doet dat dus in de praktijk niet.

Dat is heel jammer. Diversiteit is belangrijk voor de kwaliteit van de besluitvorming, al is het alleen maar doordat die vanuit meer perspectieven benaderd wordt. Zo wordt het openbaar bestuur representatiever dan nu het geval is.

Is aparte opleiding voor vrouwen de oplossing? Uit onderzoek en uit de praktijk blijkt dat vrouwen anders opereren en andere verwachtingen hebben dan mannen. En dat de buitenwereld anders tegen vrouwen aankijkt dan tegen mannen. Aan een wethouder van een college van Burgemeester en Wethouders dat alleen uit vrouwen bestaat, werd gevraagd of het geen kippenhok werd. Zou een college met alleen mannen überhaupt vragen oproepen? Een opleiding draagt bij aan bewustwording en aan strategischer en slimmer opereren.

Deze opleiding is voor vrouwen die actief zijn in het openbaar bestuur en die daar effectiever willen opereren. Deelnemers aan deze opleiding zijn vrouwen met de ambitie om een leidende positie te vervullen in het openbaar bestuur of deze al hebben, denk aan gemeentesecretaris, wethouder, fractievoorzitter, burgemeester, zorgbestuurder, corporatiedirecteur, et cetera. Zij hebben in deze ambitie al duidelijke stappen gezet.

Programma
De opleiding bestaat uit een mix van theorie en praktijk. Onderzoek geeft inzicht in patronen en door middel van reflectie en intervisie kijken we hoe deze patronen bij de deelnemers en in hun omgeving voorkomen en hoe ze ermee omgaan. Er is veel aandacht voor zaken als persoonlijke presentatie en onderhandelvaardigheden, waarbij vrouwen heel anders beoordeeld blijken te worden dan mannen.

Dag 1 Venus en Mars in het openbaar bestuur

 • ambities hebben en daarvoor uit mogen komen
 • professioneel profiel

Tijdens deze dag scherpen de deelnemers hun professionele profiel aan om zo te komen tot een evenwichtig presentatie van ambities en kwaliteiten.

Dag 2 Vaardige vrouwen

 • persoonlijke presentatie: bitch of bimbo?
 • onderhandelen v/m, theorie en praktijk

Tijdens deze dag vertalen wij de ambitie van de deelnemers naar een overtuigende pitch. Daarnaast gaan wij dieper in op onderhandelingsvaardigheden: hoe haal je eruit wat erin zit? Hoe creëer je de omstandigheden om door te kunnen groeien?

Dag 3 Topvrouwen naar de top

 • loopbaanplanning, sponsoring en netwerken
 • actie: het persoonlijke loopbaanplan

De derde dag ontwikkelen de deelnemers een actieplan dat zij voorleggen aan hun collega-cursisten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de wereld van de ‘gazelles’ (jonge snel-doorgroeiende bedrijven).

Inspiratie
Naast de bijeenkomsten reiken wij de deelnemers ook andere inspiratie aan. Bijvoorbeeld door suggesties voor praktische en inspirerende boeken, waaronder:

 • Anna Fels: Vrouwen en ambitie
 • Sheryl Sandberg: Lean in
 • Natalie Holwerda: Speak up dear
 • Asha ten Broeke: Het idee M/V

Vervolg
Het programma voorziet tijdens en na de opleiding in nadere ondersteuning bij volgende loopbaanstappen door middel van;

 • een besloten linkedin-groep van deelnemers en docenten, zodat kansen en vragen kunnen worden gedeeld;
 • online vraagbaak, docenten zijn beschikbaar om via de mail assistentie te verlenen bij voorkomende vragen;
 • twee telefonische consulten op spannende momenten in de loopbaan, bijvoorbeeld kort voor een sollicitatie, een salarisonderhandeling of een functioneringsgesprek.

Informatie en inschrijven