Hoera, geweldig, de eerste Nederlander heeft de Giro gewonnen! Het wij-gevoel spatte van alle schermen. Trots, trots. Het duurde even voor er belangrijke nuancering aan het licht kwam. Tom du Moulin bleek helemaal niet de eerste winnaar van de Giro te zijn. Oeps! Iemand over het hoofd gezien? Jazekers:

18767587_1460755897279159_2686008593474475750_nHelaas blijken vrouwen dus niet zo maar onder de categorie ‘Nederlander’ te vallen.  En niet voor het eerst… In 1883 wilde Aletta Jacobs zich kandidaat stellen voor de gemeenteraad van Amsterdam. Ze voldeed tenslotte aan alle eisen die de grondwet daaraan stelde: het kiesrecht was er voor alle meerderjarige Nederlanders met een minimaal een bepaald inkomen. Check, check. Helaas stelde de Hoge Raad haar in het ongelijk. De heren van de Raad stelden dat “Nederlander en ingezetenen alleen slaat op de mannen, anders ware dit afzonderlijk vermeld’.

In het kiesrecht is deze kronkel hersteld. Maar de  beeldvorming is hardnekkig: vrouwen blijken niet vanzelfsprekend onder de algemene noemers te vallen. Dus bij deze: spotlight aan. Marianne Vos, gefeliciteerd met het feit dat je de eerste Nederlander was die de Giro won!