(26 september 2014)
KPN is gestopt met het vrouwenquotum dat de vorige topman (m) had ingesteld om meer gelijkheid binnen het bedrijf te krijgen. Hier hadden ze drie bijzondere redenen voor. Die van een enorm gebrek aan inzicht en creativiteit getuigen.

Reden 1: de allochtone mannen kwamen niet meer aan de bak. Er was dus concurrentie tussen minderheden en het bedrijf voelde zich gedwongen om het vrouwenquotum dan maar te schrappen. Dit wijst op een enorm gebrek aan creativiteit. Wat is er tegen meer quota, een voor allochtone mannen en een voor vrouwen? En bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur altijd naar een allochtone vrouw?

Reden 2: – hou je vast – de vrouwen bleken maar weinig te verschillen van de mannen. “Een aantal [sic] leek in gedrag en capaciteit erg op de mannen die er al zaten, inclusief hun tekortkomingen” aldus de woordvoerder in Intermediair. Tja, dan heb ze ook niet nodig toch, die vrouwen. Veel gemakkelijker kennelijk om dan maar een man aan te stellen. Desnoods een allochtone. Ze hadden er bij KPN gehoopt dat vrouwen met hun ‘vrouwzijn’ andere kwaliteiten zouden meebrengen. Maar ja, nu bleek een aantal vrouwen (dus niet allemaal) dat helemaal niet te doen. Diversiteit tussen vrouwen onderling, da’s helemaal verwarrend kennelijk.

Reden 3: er zijn te weinig vrouwen beschikbaar. Alle grote bedrijven vissen in dezelfde vijver, aldus weer de woordvoerder. En die bestaat uit blanke, hoger opgeleide vrouwen tussen de 40 en 50 jaar met dezelfde sociale achtergrond. Los van het feit dat dit argument kennelijk niet geldt voor mannen, lijkt dit mij juist een oproep voor die grote bedrijven. En voor de kleinere. En voor de overheid. Doe daar iets aan! Er zijn hobbels voor vrouwen om mee te doen, kijk daar eens naar. Met opleiding, sponsorschap (steun, geen kruiwagens) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden is in ieder geval aan die vijver een heleboel te doen.

27-9 Nagekomen bericht
De opper-topman van KPN (m) liet via radio 1 weten dat het voorkeursbeleid helemaal niet is afgeschaft, maar is uitgebreid. Naar (ongeveer-quote) “Ehhhh mensen van eh… allochtone afkomst en ehhh mensen met een ehhhh andere ehhh seksuele geaardheid”. Het ongemak spatte eraf. Maar goed, er is diversiteitsbeleid. En hopelijk geeft hij de woordvoerder (m) die zo over vrouwen tekeer ging in de Intermediair  eens goed op zijn falie. Of vervangt hem door een topvrouw. Dit was een prachtige demonstratie van nut en noodzaak van meer diversiteit.